Om verlies van kennis bij de overstap van kinderopvang naar school zo veel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat de kloof tussen de opvang en basisschool verdwijnt. Een betere samenwerking is nodig. Lees meer op nu.nl.
3+ groep op De Harlekijn
Stichting Kinderopvang De Harlekijn werkt continu aan een goede voorbereiding en overstap naar de basisschool. Zo is er een speciale 3+ groep waarin kinderen worden voorbereid op de stap naar school. Dit alles in samenwerking met OBS De Meander in Leersum.  Er wordt gekeken naar ieder kind in het bijzonder en hoe zij zich optimaal kunnen ontwikkelen met hun talenten.
Share This