In de Buitenschoolse opvang (bso) leren kinderen zich in allerlei sociale situaties staande te houden. Ze moeten een plekje krijgen in een vaak diverse groep, belanden regelmatig in een conflict en leren om samen te werken. Docent Nynke van der Schaaf zag in haar promotieonderzoek dat de bso een grote sociale leerschool is voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar oud.

De buitenschoolse opvang is een interessante sociale omgeving voor kinderen. Zij moeten toegang zoeken tot en spelen met kinderen die zij niet goed kennen, die ouder of jonger zijn en die een andere culturele achtergrond kunnen hebben. Omdat de setting in de bso veel vrijer is dan op school, vond Nynke van der Schaaf, docent aan de Pedagogische Academie en lid van het lectoraat Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen, deze omgeving interessant voor haar promotieonderzoek. Centraal hierin staat de vraag ‘Welke sociale praktijken laten 4- tot 8-jarige kinderen zien in kenmerkende communicatieve activiteiten in de bso?’.

Lees het volledige artikel op de site van Kinderopvangtotaal.

Een huiselijke situatie op bso De Acrobaat
Op onze buitenschoolse opvang (bso) bieden we kinderen een huiselijke situatie. Door de leidsters worden activiteiten aangeboden maar de kinderen beslissen zelf of ze hieraan mee willen doen. Het is hun vrije tijd. De leidsters zullen altijd hun best doen een sfeer te creëren waarin uw kind zichzelf kan zijn en zich veilig en vertrouwd voelt. Liefde, warmte en respect zijn de belangrijkste zaken die wij willen uitdragen in ons werk met de kinderen. We streven ernaar om bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen.

Meer weten over onze bso De Acrobaat? Bekijk onze website.

Share This