Vorig jaar gingen meer dan 800.000 kinderen naar de BSO of de dagopvang, blijkt uit CBS-cijfers. Het aantal kinderen in de kinderopvang is in 2016 sterk gestegen. De Belastingdienst keerde voor 823.000 kinderen kinderopvangtoeslag uit, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is ongeveer 8 procent meer dan een jaar eerder.

Ongeveer de helft van de kinderen gaat naar de dagopvang, de andere helft naar de buitenschoolse opvang. Het grootste deel van de toeslagen komt bij de opvang terecht, omdat kinderen daar meer tijd doorbrengen. Volgens het CBS is de stijging van het aantal kinderen in de dagopvang deels te verklaren door de omvorming van peuterspeelzalen tot kinderopvanglocaties. Ouders met kinderen op de peuterspeelzaal komen nu ook in aanmerking voor toeslagen.

Lees het hele artikel en bekijk de grafiek op nrc.nl.

Share This