Werknemers die met hun partner een kind krijgen, hebben vanaf 2019 recht op vijf dagen betaald kraamverlof. Momenteel is het betaalde kraamverlof beperkt tot twee werkdagen.

Vorig jaar bleek uit de plannen voor Prinsjesdag dat het kabinet het betaalde kraamverlof per 2017 wilde verruimen. Het blijkt echter niet haalbaar te zijn om de verlofrechten volgend jaar al aan te passen. UWV – de instantie waar het verlof kan worden aangevraagd – moet nog de nodige voorbereidingen treffen om de nieuwe regeling te kunnen uitvoeren.

Lees het hele artikel op rendement.nl.

Share This