Wanneer een kind minder oogcontact heeft of minder geluidjes maakt, kan dit duiden op een stoornis in de communicatieve ontwikkeling. De kritische periode van de taalontwikkeling loopt tot ongeveer zes jaar. Het lijkt eenvoudig, maar het vroeg signaleren van problemen in de taalontwikkeling is niet zo eenvoudig, vertelt Scholte in Vakblad Vroeg.

Lees het volledige artikel op kinderopvangtotaal.nl.

Voor- en vroegschoolse educatie op kinderopvang De Harlekijn en Peutergroepen De Speeldoos en Nijn
Stichting De Harlekijn werkt met het CED-programma ‘Doen, praten en bewegen’. Hiermee worden baby’s en peuters gevolgd en gestimuleerd op de spraak/taal, sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling. Soms kan een kind wat extra hulp gebruiken in zijn of haar ontwikkeling. Met ons speciaal VVE-gecertificeerd personeel, een professioneel peutervolgsysteem, een eigen logopedist en met de thema’s Uk & Puk monitoren we kinderen met een ukenpukVVE-indicatie actief. De ouders worden nauw betrokken en worden door middel van een oudermap en regelmatige 10-minutengesprekken op de hoogte gehouden.