AZC Peutergroep Ukkepuk 2 – 4  jaar

Ukkepuk is gehuisvest op het terrein van het AZC en onderdeel van het COA. Ukkepuk is een voorziening die toegankelijk is voor de kinderen van het AZC in de leeftijd van 2 -4 jaar.

Samenwerking

We werken samen met het AZC en met de GGD-medewerker die aan het AZC verbonden is. Ook hebben we een samenwerking met de basisschool die op het AZC terrein gehuisvest is. Op de groep werken een medewerker van Kinderopvang De Harlekijn en een medewerker van Youké samen. Deze samenwerking betekent een verrijking voor de kinderen.

Locatie Ukkepuk

Op locatie Ukkepuk wordt gewerkt met voorschoolse educatie waarbij de ontwikkeling van kinderen op speelse wijze wordt gestimuleerd. We maken daarbij gebruik van de methode Uk&Puk. We beschikken over een mooie grote groepsruimte waar de kinderen volop kunnen spelen. De locatie is gelegen in het bos. Op het terrein is een speeltuin waar we met de kinderen heen kunnen gaan, bij de locatie is een kleine buitenspeelplaats. Voorschoolse educatie (VVE) heeft als doel onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en waar nodig effectief te bestrijden.

Ons doel

In iedere situatie is ons doel: de ontwikkeling van kinderen verrijken. Daarbij vormen welbevinden en betrokkenheid de bril waardoor wij kijken. Een kind dat lekker in zijn/haar vel zit en met hoge betrokkenheid actief is, is namelijk optimaal in ontwikkeling.

Meer lezen over onze peuteropvang Ukkepuk? Lees ook het artikel in KinderopvangTotaal.

 

 

 

 

Dit is kinderdagverblijf De Harlekijn

Kleinschalig en betrokken

Vaste medewerkers op de groepen

Een pedagogisch coach op locatie

Verse voeding en elke dag beweging

Ook voor kinderen die extra zorg nodig hebben

Nauwe samenwerking met Leersumse scholen

Share This