'De Harlekijn geeft extra kleur
aan het leven van kinderen!'

Bestuur

Stichting Kinderopvang De Harlekijn kent een betrokken bestuur dat functioneert op afstand en bestaat uit drie leden: een voorzitter, secretaris en penningmeester. De taak van het bestuur is om gezamenlijk te werken aan ons ondernemend en vernieuwend kinderdagverblijf.

Over Anne Kodde

Mijn naam is Anne Kodde en ik ben sinds 1 april 2023 voorzitter van het toezichthoudend bestuur van De Harlekijn. Ik woon in Leersum en ben moeder van een zoon van 13 en een dochter van 11 die beiden een mooie tijd hebben gehad bij De Harlekijn. Met veel plezier en dankbaarheid kijk ik terug naar de warme en veilige opvang die de medewerkers van De Harlekijn mijn kinderen gaven. Dit is voor mij ook een belangrijke reden om mij vanuit een bestuursrol in te zetten voor De Harlekijn.

Ik ben partner bij Governance Search & Selection en houd mij bezig met de executive search van (interim) bestuurders en (interim) toezichthouders binnen zorgorganisaties. In deze rol hoor ik veel over de uitdagingen waar wij voor staan in de zorg en in onze maatschappij. Nu, en in de toekomst. Onze kinderen zijn de toekomst en een veilige en vertrouwde omgeving om in op te groeien geeft hen een goede basis om van daaruit hun leven vorm te geven. Hierin zie ik ook een rol weggelegd voor de kinderopvang. Vanuit deze visie zet ik mij graag in voor een organisatie die voor de kinderen in Leersum een veilige en vertrouwde omgeving biedt, waar zij de ruimte krijgen om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen.

Over Elise Gieling

Mijn naam is Elise Gieling en sinds 26 oktober 2023 ben ik secretaris van het toezichthoudend bestuur van De Harlekijn. Alweer een aantal jaren woon ik in het fijne dorp Maarn met mijn man en onze drie kinderen van inmiddels 10, 8 en 5 jaar oud. Als ouders maken wij al jaren gebruik van de kinderopvang. Ik vind het belangrijk dat kinderen in een vertrouwde omgeving kunnen opgroeien, ook wanneer ze niet thuis zijn: It takes a village to raise a child!

Ik werk als programmamanager Ontwikkeling & Innovatie voor Aeres. Dit is een onderwijsinstelling (vmbo, mbo en hbo) waarin we onderwijs verzorgen binnen het groene domein. Zowel voor goed onderwijs als voor de diverse uitdagingen binnen dit domein zet ik me graag in. Onderwijs en kinderopvang liggen natuurlijk in elkaars verlengde. Ik kijk er dan ook naar uit om als lid van het bestuur mee te mogen denken waar dat nodig is en als secretaris één en ander in goede banen te leiden.

Over Maarten Kruiger

Mijn naam is Maarten Kruiger en sinds 1 januari 2023 ben ik penningmeester binnen het toezichthoudend bestuur van De Harlekijn. Ik woon in Utrecht met mijn vrouw Marijke en onze drie jongens van 7, 5 en 2 jaar oud. Ik werk als financial controller bij de Kamer van Koophandel waar ik mij onder andere bezighoud met de jaarrekening. Vanuit mijn werkervaring als accountant ben ik betrokken geweest bij controles van kinderopvangorganisaties. Daarnaast maak ik als ouder gebruik van kinderopvang en BSO. Ik vind het leuk om de inhoudelijke kennis als financial en de ervaring als gebruiker toe te passen in de rol van penningmeester. De verantwoordelijkheden van de penningmeester zijn onder andere het opstellen van de jaarrekening, begroting en het bepalen van de tarieven. Het begrijpelijk maken van de cijfers vind ik een mooie uitdaging. Daarnaast bijdragen aan het financieel gezond houden van De Harlekijn. Hier zet ik mij graag voor in.

‘Onze kinderen zijn de toekomst en een veilige en vertrouwde omgeving om in op te groeien geeft hen een goede basis om van daaruit hun leven vorm te geven. Hierin zie ik ook een rol weggelegd voor de kinderopvang. Vanuit deze visie zet ik mij graag in voor een organisatie die voor de kinderen in Leersum een veilige en vertrouwde omgeving biedt, waar zij de ruimte krijgen om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen.’

Anne Kodde – voorzitter bestuur De Harlekijn

Share This