Sport- en spelgroep

BSO De Acrobaat

Na een schooldag bezig zijn met je hobby’s en interesses en echt even ontspannen? Dat kan op BSO De Acrobaat!

BSO De Acrobaat bestaat sinds 1 november 2005 en valt organisatorisch onder de Stichting Kinderopvang de Harlekijn. Op onze buitenschoolse opvang (BSO) bieden we kinderen een huiselijke situatie. Door de leidsters worden activiteiten aangeboden maar de kinderen beslissen zelf of ze hieraan mee willen doen. Het is hun vrije tijd.

De BSO onderbouwgroep heeft een basisgroep van maximaal 20 kinderen. Op 10 kinderen staat één gekwalificeerde leidster. De bovenbouw groep kent een basisgroep van 30 kinderen. Ook hier staat op elke 10 kinderen 1 gediplomeerde leidster. Op locatie HDS in Leersum is de buitengroep sport. Deze basisgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen met 2 gediplomeerde leidsters. Dit is in overeenstemming met de wet kinderopvang. Daarnaast worden de leidsters van tijd tot tijd geassisteerd door een stagiaire of leerling.

Ook zijn er een aantal vaste invalkrachten, op oproepbasis, beschikbaar. Deze vervangen de leidster bij ziekte, cursus of vakantie. De leidsters zullen altijd hun best doen een sfeer te creëren waarin uw kind zichzelf kan zijn en zich veilig en vertrouwd voelt. Liefde, warmte en respect zijn de belangrijkste zaken die wij willen uitdragen in ons werk met de kinderen. We streven ernaar om bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen.

Soorten buitenschoolse opvang

BSO De Acrobaat heeft verschillende groepen op verschillende locaties:

  • Een onderbouwgroep: deze groep heeft een gezellige ruimte in de voormalige peuterspeelzaalruimte van KDV De Harlekijn. De buitenschoolse opvang onderbouw is voor kinderen van 4 en 5 jaar. Voordat een kind 4 jaar wordt, heeft het de mogelijkheid een middag te komen wennen. Zo kan het alvast kennismaken met de andere kindjes, leidsters en raakt het alvast gewend aan de nieuwe omgeving. Wanneer kinderen 6 jaar worden, kunnen zij doorstromen naar de sport- en spelgroep onderbouw.
  • De sport- en spelgroep onderbouw (vanaf zes jaar): zij maken regelmatig gebruik van de sportzaal in De Binder of zijn lekker buiten. Deze sport- en spelgroep is voor kinderen van 6 en 7 jaar. Voordat de kinderen doorstromen van de ‘reguliere’ onderbouw kunnen zij, vanaf een maand voordat ze 6 jaar worden, gaan wennen op deze sport- en spelgroep. Zo kunnen ze alvast andere kinderen leren kennen en wennen aan de nieuwe situatie. Bij mooi weer is er de mogelijkheid om buiten te sporten. Activiteiten die worden ondernomen zijn verschillende balspelen, tennis whiz, atletiek, hockey en verschillende tikspellen. Daarnaast is er ook nog verschillend spelmateriaal op de groepsruimte aanwezig.
  • De sport- en spelgroep bovenbouw: ook zij zijn vaak in de sportzaal van De Binder te vinden of ondernemen buiten sportieve activiteiten. Deze sport- en spelgroep is voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Er zijn spelmogelijkheden zoals tafelvoetbal, spelletjes en lezen. Daarnaast wordt er gesport in de gymzaal of met mooi weer wordt er buiten sport en spel gedaan.
  • De buitengroep sport: op de sportvelden van HDS (Wildbaan in Leersum) worden sport- en spelactiviteiten gedaan. De buitensportgroep is voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Onze BSO wordt zo georganiseerd dat elke activiteit een eigen plaats heeft. Het streven is om iedere dag buiten te sporten en bewegen. Omdat deze kinderen qua leeftijd fysiologisch flink verschillen, wordt er naar leeftijdsgroepen gewerkt en er wordt ook gekeken naar lichamelijke ontwikkeling. Mocht het lichamelijk/fysiek mogelijk zijn om de groepen samen te voegen, dan kiezen we uit sport- en spelactiviteiten zonder lichamelijk contact, zoals jeu de boules, estafette spelen, slagbal, hoogspringen, verspringen, hordelopen etc.

Meer weten over onze buitenschoolse opvang? Informatiemap buitenschoolse opvang 2018

Benieuwd naar onze BSO-programma’s? Deze vindt u wekelijks op onze website.

Wilt u ons pedagogisch beleid van BSO De Acrobaat inzien? Deze vindt u op onze website.

EVP’er

Elke groep heeft een vaste pedagogisch medewerker als mentor.  De pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden zijn tevens de EVP’er (eerst verantwoordelijk pedagogisch medewerker van deze kinderen).

Ons streven is dat een kind zichzelf kan zijn en veilig voelt, zelf keuzes kan maken, zich kan ontwikkelen en met plezier naar BSO De Acrobaat komt!

Heeft u vragen met betrekking tot onze buitenschoolse opvang? Neem contact met ons op.

Share This