Goed voorbereid naar school!

Vernieuwd aanbod 3+ groep (start 1 oktober 2019)
Een voorbereiding op de stap naar de basisschool

Kinderopvang De Harlekijn biedt in samenwerking met de basisscholen in Leersum een vernieuwd (pilot)programma aan voor 3-jarige peuters. Om de stap naar het basisonderwijs voor te bereiden, worden in deze groep speciale activiteiten aangeboden.

Waarom kiezen voor de 3+ groep?
Wanneer de basisschoolperiode in zicht komt, betekent dit een hele nieuwe fase. Spannend voor de kinderen en ook voor de ouders. Met onze 3+ groep, gevestigd in de verschillende basisscholen in Leersum, willen wij kinderen én ouders zo goed mogelijk ondersteunen en voorbereiden op deze nieuwe periode. Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de kinderen spelenderwijs oefenen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn.

Deze nieuwe groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van ons aanbod voor driejarigen op de peutergroepen en het kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar en ouder passen. We gaan onder andere aan de slag met de fijne motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taal- en rekenprikkels. Er worden activiteiten aangeboden die uitdagend, spannend en leerzaam zijn. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s die aanhaken bij de thema’s van basisschool.

“Kinderen ontwikkelen zich op verschillende gebieden tegelijk. Op de 3+ groep laten we peuters brede ervaringen op doen op verschillende ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, denken, expressie, bewegen). Alle stappen, die kinderen hierbij zetten en zeker ook het samen spelen en plezier maken, vinden we hierbij belangrijk.”

Veilig en vertrouwd
Op de 3+ groep zal onze pedagogisch medewerker het spelkarakter goed bewaken. Onze groepen zijn klein, bestaan uit minimaal vijf en maximaal acht peuters. Door nauw samen te werken met de onderbouw leerkrachten van de scholen, weten we wat daar speelt en wat er nodig en belangrijk is voor de stap naar school.

Dagindeling
De 3+ groep sluit qua tijden aan bij school. Een eventuele oudere zus of broer kan zo eerst rustig naar school worden gebracht.

Dagen en tijden:

  • Op basisscholen De Schakel en De Hoeksteen (locatie De Schakel): elke dinsdag inloop van 8.30 – 8.45 uur en ophalen van 13.45 en 14.00 uur.
  • Op basisschool Meander: elke woensdag inloop van 8.30 – 8.45 uur en ophalen van 12.00 en 12.15 uur.

We werken met een vertrouwde en herkenbare dagindeling. Daarnaast is er een keuze tussen een lang blok (basisschool De Schakel) en een korter blok (basisschool De Meander).

Voor wie?
Op de 3+ groep zijn peuters van drie jaar en ouder welkom. Zowel peuters, die al naar De Harlekijn komen, als peuters die nog niet (bij ons) naar het kinderdagverblijf gaan. Kinderen met een VVE indicatie komen niet in aanmerking voor de 3+ groep. Zij zijn meer gebaat bij het programma dat op onze peutergroep wordt aangeboden.

Kosten
Het tarief is gelijk aan de tarieven van de peutergroep. In schoolvakanties is de 3+ groep gesloten.

Meenemen
Op de 3+ groep neemt een kind, net als op school, een eigen beker en trommeltje mee voor brood en/of een tussendoortje. Zo ook luiers en een extra setje kleding.

Start en aanmelding
De 3+ groep start vanaf 1 oktober 2019 bij een minimale groepsgrootte van 5 peuters per locatie. Via ons inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden. Vermeld bij bijzonderheden dat het gaat om de 3+ groep en welke locatie uw voorkeur heeft. Wilt u eerst meer weten? Neem gerust contact met ons op via de mail info@kdvdeharlekijn.nl of telefonisch via 0343 0343 45 29 11.

 

 

Share This