Dit is de eerste ‘Harlekijn nieuwsbrief’ van 2024. Een nieuwsbrief waarin we vol trots het resultaat uit het klanttevredenheidsonderzoek delen. Ook stellen we een nieuwe collega aan je voor en delen we een compleet overzicht van onze actuele personele bezetting. Want ondanks de uitgezette vacatures, is de bezetting helaas nog niet volledig rond.

Het zijn en blijven dus roerige tijden in onze branche. Dan is zo’n mooie beloning (het eindcijfer uit het onderzoek) voor het harde werk van ons team natuurlijk extra waardevol. Dank voor het invullen van de vragenlijst. Maar vooral: dank voor het vertrouwen en het plezier dat we iedere dag ervaren samen met jouw kind(eren)!

In deze tijd genieten we weer extra van het buiten zijn en alles wat in bloei staat. De activiteiten van de afgelopen periode delen we ook in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Nieuwsbrief De Harlekijn 2024

Dit is kinderdagverblijf De Harlekijn

Kleinschalig en betrokken

Vaste medewerkers op de groepen

Een pedagogisch coach op locatie

Verse voeding en elke dag beweging

Ook voor kinderen die extra zorg nodig hebben

Nauwe samenwerking met Leersumse scholen

Share This