'De Harlekijn geeft extra kleur
aan het leven van kinderen!'

GGD

Jaarlijks bezoekt de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) kinderdagverblijven, peutergroepen en buitenschoolse opvang. Zo ook De Harlekijn.

De GGD bekijkt of de opvang zich houdt aan de Wet Kinderopvang. Dit doen zij in opdracht van de gemeente. Minimaal eens per jaar doet de GGD inspecties.

Waar wordt naar gekeken?

De GGD kijkt onder andere naar de volgende aspecten:

  • Veiligheid en gezondheid voor kinderen
  • Inrichting kinderopvang
  • Pedagogiek binnen de kinderopvang
  • Groepsgrootte
  • Aantal beroepskrachten
  • Leeftijdsopbouw kinderen
  • Omgang met (klachten van) ouders

GGD-rapporten

Op basis van de inspectie wordt een GGD-rapport gemaakt. De meest actuele rapporten vanuit de GGD zijn gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang. De rapporten van De Harlekijn zijn ook te vinden in het landelijk register:

Share This