Inschrijven Peutergroep

 • 1. GEGEVENS VAN HET KIND

 • MM slash DD slash JJJJ
 • MM slash DD slash JJJJ
 • 2. GEGEVENS VAN DE OUDERS/VERZORGERS VAN HET KIND

 • 3. MET INGANG VAN WELKE DATUM WILT U HET KIND PLAATSEN

 • MM slash DD slash JJJJ
 • 4. OP WELKE DAGEN EN/OF DAGDELEN

 • 5. WAAR ZIJN DE OUDERS TIJDENS OPVANGUREN BEREIKBAAR

 • Als de ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn kan de Harlekijn tijdens opvanguren de volgende personen bellen:

 • Het is ook in uw belang dat wijzigingen in bovenstaande gegevens zo spoedig mogelijk mogelijk, bij voorkeur schriftelijk, aan ons worden doorgegeven.

  Het inschrijfgeld (ter dekking van de administratieve kosten) bedraagt € 10,-. Wij verzoeken u dit over te maken op onze bankrekening, nummer NL87RABO0302173277 t.n.v. Stichting Kinderopvang de Harlekijn. De datum waarop het formulier en het inschrijfgeld in ons bezit zijn, geldt als inschrijfdatum. (inschrijfgeld wordt niet geretourneerd bij terugtrekking van de wachtlijst) Als de plaatsing op het kinderdagverblijf gerealiseerd kan worden, nemen wij contact met u op door het doen van een aanbieding. Na acceptatie van de aanbieding maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u onze map met daarin de contracten en alle verdere benodigde informatie.

Share This