Thema's: 'In het bos', 'Najaar' en 'Kikker in de herfst'

Kindobservatie en ouderoverleg

Kinderdagopvang

Bij kinderopvang De Harlekijn is ieder kind uniek! Bij ons staat persoonlijke groei en ontwikkeling voorop. Liefde, warmte en respect zijn de belangrijkste aspecten die wij willen uitdragen in ons werk met kinderen, waarbij de kinderen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen.

Kindobservatie en ouderoverleg
Alle kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken worden geobserveerd. Op het kinderdagverblijf werken wij met de voor- en vroegschoolse programma’s van de CED Groep: ‘Doen, praten en bewegen’. Hiermee worden baby’s en peuters gevolgd en gestimuleerd op de spraak/taal, sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling. Deze observatielijsten kunt u inzien en deze bespreken wij jaarlijks tijdens de 10-minuten-gesprekken met ouders. Ook heeft ieder kind een Eerst Verantwoordelijk Pedagogisch medewerker (EVP’er). Deze let specifiek op de ontwikkeling van het kind en is voor de ouder het aanspreekpunt.

Vanaf 3 jaar werken wij met het peutervolgsysteem. Het systeem dat wij hanteren is van de cito groep. Dit is tevens het overdrachtsysteem naar de basisschool. Wanneer uw kind 4 jaar wordt en het dagverblijf verlaat, krijgt u van ons het peutervolgsysteem mee. Dit kunt u dan afgeven op de basisschool waar uw kind naartoe gaat.

Groepssamenstelling
De Harlekijn werkt met verticale groepen. Wij hebben drie groepen: ‘Nijn’, ‘Pooh’ en ‘Koekiemonster’. In iedere groep zitten maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. Wij streven ernaar om altijd een aantal kinderen van dezelfde leeftijd in een groep te plaatsen. Uw kind treft dus in principe altijd een paar leeftijdsgenootjes in de groep waar het mee kan spelen en ontdekken. Onze hal is de gezamenlijke speelruimte voor alle groepen, zodat de kinderen elkaar allemaal kunnen leren kennen. Dit gebeurt ook buiten op het speelplein.

Pedagogisch beleid
Kinderdagverblijf De Harlekijn heeft een pedagogisch beleid met daarin vier aandachtsgebieden:
Geborgenheid en veiligheid | Persoonlijke ontwikkeling | Sociaal-emotionele ontwikkeling | Normen en waarden

Meer lezen over ons pedagogisch beleid en werkplan? Download deze hier.

Voor alle informatie omtrent onze kinderopvang verwijzen we u graag door naar Informatiemap 2018 KDV De Harlekijn

Share This