Klachten

Wij streven naar tevredenheid, maar evengoed kan er toch wel eens iets misgaan. Door een klacht uit te spreken bij de pedagogisch medewerker of met de leiding van De Harlekijn, kunnen vaak al veel problemen worden opgelost.  Een gesprek kan een misverstand of onbegrip verminderen en kunnen ideeën en oplossingen besproken worden. Waarmee voor jou als ouder het probleem opgelost is en waar medewerkers goed mee kunnen werken. Het eerste aanspreekpunt bij ontevredenheid is de betrokken medewerker.

Als deze eerste stap niet leidt tot tevredenheid dan kun je de volgende stappen zetten:

  1. Het indienen van een schriftelijke klacht bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is te bereiken per email: klachtencommissie@kdvdeharlekijn.nl.
  2. Als stap één en twee niet tot passende oplossingen hebben geleid is er de mogelijkheid je klacht schriftelijk voor te leggen aan het toezichthoudend bestuur van de Harlekijn. Het bestuur is te bereiken per email: Bestuur@kdvdeharlekijn.nl

Bij De Harlekijn streven we ernaar dat de interne klachtenafhandeling leidt tot een bevredigende oplossing voor ouders en medewerkers. Naast deze interne afhandeling van je klacht heb je de mogelijkheid om informatie, advies en/of mediation op te vragen te bij het Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket–kinderopvang.nl of om je klacht (het geschil) bij de Geschillencommissie aan te melden: Geschillencommissie kinderopvang. Kinderopvang De Harlekijn is aangesloten bij deze Geschillencommissie.

Meer lezen over hoe je een klacht in kunt dienen en hoe deze behandeld wordt door De Harlekijn? Download ons klachtenreglement: Klachtenreglement De Harlekijn

Dit is kinderdagverblijf De Harlekijn

Kleinschalig en betrokken

Vaste medewerkers op de groepen

Een pedagogisch coach op locatie

Verse voeding en elke dag beweging

Ook voor kinderen die extra zorg nodig hebben

Nauwe samenwerking met Leersumse scholen

Share This