Klachten

Wij streven naar tevredenheid, maar evengoed kan er toch wel eens iets misgaan. Door uw klacht uit te spreken bij de leidster of met de leiding van De Harlekijn, kunnen vaak al veel problemen worden opgelost. U kunt dit schriftelijk of mondeling doen. De leiding van De Harlekijn behandelt uw klacht eerst zelf.

Heeft u een klacht waar u met de leidster of de leiding van De Harlekijn niet uitkomt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur. Bent u het vervolgens met de beoordeling van het bestuur niet eens, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de oudercommissie. U kunt uw klacht schriftelijk indienen via oudercommissie@kdvdeharlekijn.nl.  

Stichting De Harlekijn hecht aan laagdrempeligheid bij klachten en heeft in overleg met de oudercommissie en de klachtencommissie besloten naast het klachtenloket ook de interne klachtenprocedure te handhaven. U kunt daar dus indien gewenst gebruik van maken. Wel worden de taken van de klachtencommissie overgenomen door de oudercommissie en houdt daarmee de klachtencommissie op te bestaan.

Het staat u vanzelfsprekend vrij om met een klacht direct naar het Klachtenloket te gaan.  Het reglement van de oudercommissie en het klachtenreglement worden op dit punt aangepast.

U kunt het klachtenreglement hieronder downloaden: 

Share This