Nieuwsbrief zomer 2021


De tijd vliegt, het is al weer zomervakantie!  Voor velen van ons betekent dit dat we de komende periode vrij zijn. Sommigen gaan met vakantie en anderen blijven thuis. De groepen op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn tijdens de zomervakantie goed bezet en de personeelsplanning voor de zomer is rond. Heb je je kind(eren) opgegeven voor de opvang in de vakantieperiode en komen ze onverwachts toch niet, laat dit dan zsm weten aan de pedagogisch medewerkers. Verder in deze nieuwsbrief.o.a. het 30 jarig jubileum van de Harlekijn, nieuws vanuit de Schaapskooi, verslag van leuke activiteiten, het coronavirus, voedingsbeleid en ziektebeleid.
Veel leesplezier en een mooie zomer gewenst!

 

https://mailchi.mp/c64f78aa7bce/nieuwsbrief-de-harlekijn-zomer-2021

(klik op bovenstaande link om de nieuwsbrief te openen)

Dit is kinderdagverblijf De Harlekijn

Kleinschalig en betrokken

Vaste medewerkers op de groepen

Een pedagogisch coach op locatie

Verse voeding en elke dag beweging

Ook voor kinderen die extra zorg nodig hebben

Nauwe samenwerking met Leersumse scholen

Share This