Openingstijden en locatie buitenschoolse opvang De Acrobaat

Stichting Kinderopvang De Harlekijn is gehuisvest in het gebouw van Sport- en Cultuurcentrum De Binder. De onderbouwgroep van de buitenschoolse opvang (BSO) maakt gebruik van de ruimte van de peutergroep.  De sport- en spelgroep bovenbouw zit in de jeugdruimte. Daarna gaan de sport-en spelgroepen naar de sportzaal of bij goed weer naar buiten. Buitenspelen wordt onder begeleiding gedaan op het schoolplein van de Meander of in een van de speeltuintjes in de omgeving.

De BSO is op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.30 uur  geopend. Op woensdag en vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur.

Naast onze buitenschoolse opvang locatie De Binder, bieden wij ook buitenschoolse opvang op de sportvelden aan de Wildbaan (locatie HDS). Deze locatie is op maandag en donderdag van 14.00 tot 18.00 geopend. Op dinsdag van 14.00 tot 18.30 uur en op vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur.

Op vrijdag wisselt de locatie: de ene week vindt de BSO op De Harlekijn plaats, de andere week op de sportvelden bij HDS.

In de schoolvakanties en bij extra vrije dagen van school, wordt er gezorgd voor opvang voor de gehele dag. De openingstijden zijn dan van 08.00 tot 18.00 uur.

Wilt u gebruik maken van extra opvang, dan dient u dit van tevoren op te geven. U krijgt hierover een email. Uw aanvraag wordt verwerkt en zonder tegenbericht is de aanvraag akkoord. Lukt het niet dan krijgt u hierover bericht van ons.

Share This