Onze openingstijden

Kinderdagopvang (KDV)

Het kinderdagverblijf is geopend:
maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur

Peutergroep

De peutergroep is geopend:
maandagochtend tot en met vrijdagochtend: 8.30 tot 12.00 uur

In de schoolvakanties is de peutergroep gesloten.

Tussen 8.15 en 8.30 uur kunt u uw kind brengen op de peutergroep.
Van 11.40 tot 12.00 uur kunt u uw kind weer ophalen.

Wanneer uw kind door een ander opgehaald wordt dient u dit vooraf te melden aan de leiding.

Buitenschoolse Opvang (BSO)

De BSO is geopend:
maandag: 14.30 tot 18.00 uur
dinsdag: 14.30 tot 18.00 uur
donderdag: 14.30 tot 18.00 uur
vrijdag: 12.00 tot 18.00 uur

In de schoolvakanties en bij extra vrije dagen van school op de betreffende dagen zal er gezorgd worden voor hele dagen opvang. De openingstijden zijn dan van 8.00 tot en met 18.00 uur.

Wilt u gebruik maken van extra opvang, dan dient u dit van tevoren op te geven. U krijgt hierover een email met daarin de uiterste datum waarvoor u kunt reageren. Uw aanvraag wordt verwerkt en zonder tegenbericht is de aanvraag akkoord. Lukt het niet dan krijgt u hierover bericht van ons.

Share This