De oudercommissie

Stichting Kinderopvang De Harlekijn heeft een betrokken oudercommissie. De oudercommissie is een adviesorgaan en vertegenwoordigt de ouders van het kinderdagverblijf, de bso en de peutergroep.

De doelen van de oudercommissie zijn:

  • de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  • te adviseren over de kwaliteit;
  • het behartigen van de belangen van de ouders bij het managementteam en het bestuur.

De oudercommissie komt minimaal viermaal per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en de punten die vanuit de ouders naar voren komen met het managementteam. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam. Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden met het managementteam:

  • pedagogisch beleid;
  • openingstijden;
  • voedingsaangelegenheden;
  • beleid- en risico-inventarisatie over veiligheid en gezondheid.

De vergaderingen zijn openbaar. Mocht u een keer op een vergadering aanwezig willen zijn, dan kunt u zich aanmelden op onderstaand e-mailadres.

De oudercommissie probeert zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en zo duidelijk mogelijk te communiceren. Dit doen zij door:

  • het laatste nieuws van de commissie in de nieuwsbrief van de kinderopvang op te nemen;
  • door de aanwezigheid bij het kinderdagverblijf en de bso op momenten dat wij onze eigen kinderen brengen en halen.

Het is prettig van u te horen wat er verbeterd kan worden, welke problemen er eventueel spelen en natuurlijk wat er goed gaat. U kunt altijd een van de leden aanspreken of een email sturen naar oudercommissie@kdvdeharlekijn.nl. De mailbox wordt eens per week bekeken, dus onze reactietijd bedraagt maximaal 1 week (m.u.v. schoolvakanties).

Er wordt, indien gewenst of noodzakelijk, vertrouwelijk omgegaan met uw informatie en altijd teruggekoppeld wat er met uw vragen, opmerkingen of idee├źn is gedaan.

U kunt natuurlijk ook altijd vrijblijvend contact opnemen met de oudercommissie als uw kinderen nieuw zijn op het kinderdagverblijf, de bso of de peutergroep.

Graag tot ziens, de leden van de oudercommissie

Share This