'De Harlekijn geeft extra kleur
aan het leven van kinderen!'

Oudercommissie

Stichting Kinderopvang De Harlekijn heeft een betrokken oudercommissie. De oudercommissie is een adviesorgaan en vertegenwoordigt de ouders van het kinderdagverblijf, de BSO en peutergroep.

De doelen van de oudercommissie zijn:

  • de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;

  • te adviseren over de kwaliteit;

  • het behartigen van de belangen van de ouders bij het management en bestuur.

De oudercommissie komt minimaal viermaal per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en de punten die vanuit de ouders naar voren komen met het management. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden met het management:

  • pedagogisch beleid;

  • openingstijden;

  • voedingsaangelegenheden;

  • beleid- en risico-inventarisatie over veiligheid en gezondheid.

De vergaderingen zijn openbaar. Mocht je een keer op een vergadering aanwezig willen zijn, dan kan je je aanmelden via onderstaand e-mailadres.

Communicatie

De oudercommissie probeert zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en zo duidelijk mogelijk te communiceren. Dit doen zij door het laatste nieuws van de commissie in de nieuwsbrief van de kinderopvang op te nemen.

Iedere ouder kan ons laten weten wat er verbeterd kan worden, welke problemen er eventueel spelen en natuurlijk wat er goed gaat. Je kunt een e-mail sturen naar oudercommissie@kdvdeharlekijn.nl (reactietijd maximaal een week m.u.v. schoolvakanties) of een van de leden aanspreken.

Er wordt, indien gewenst of noodzakelijk, vertrouwelijk omgegaan met de informatie en altijd teruggekoppeld wat er met vragen of opmerkingen is gedaan.

Je kunt natuurlijk ook vrijblijvend contact opnemen met de oudercommissie als je kinderen net zijn gestart op kinderopvang De Harlekijn.

Word jij ook lid van onze oudercommissie?

Het is boeiend om meer inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van De Harlekijn, prettig om actief mee te denken over het beleid en ook gewoon leuk om andere ouders beter te leren kennen. De vergaderingen zijn altijd gezellig, niet onbelangrijk. Dus doe mee, het kost niet veel tijd en is wel belangrijk.

Op dit moment hebben we twee vacatures voor oudercommissieleden. Komt hier binnenkort jouw foto bij? Wij verwelkomen je graag!

“Alle medewerkers helpen mee aan een veilige, leerzame en vertrouwde opvangomgeving voor de kinderen. Daar wil ik graag een onderdeel van zijn zodat ik een steentje bij kan dragen aan de toekomst van mijn kind, van onze kinderen.”

Diana – lid oudercommissie

Share This