Ontmoet ons

Bent u benieuwd of De Harlekijn bij u past?
U bent altijd welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of een kijkje op de groep. Onze contactgegevens vindt u op deze site.

Hieronder leest u alvast meer over Stichting De Harlekijn.

Professionaliteit
Zowel De Harlekijn als De Acrobaat werkt met  vaste, gediplomeerde leidsters op de groep. Elke groep heeft een vast dagprogramma. Maandelijks wordt aan een thema gewerkt. Ieder kind vinden wij uniek. Daarom werken we aan individuele begeleiding die bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind. Wij doen dit met liefde, warmte en respect. Met enige regelmaat organiseren we een ouderavond over een onderwerp dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen , bijvoorbeeld over EHBO voor kinderen, spraakontwikkeling of opvoeding.

Stichting Kinderopvang De Harlekijn biedt kinder- en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar uit Leersum en omgeving. We zijn een kleinschalige voorziening.

KINDERDAGVERBLIJF
Ons kinderdagverblijf, voor kinderen van 0 tot 4 jaar, bestaat uit 3 groepen: Koekiemonster, Poeh en Nijn. Iedere groep vangt dagelijks maximaal 16 kinderen op.

PEUTERGROEPEN
We hebben ook twee peutergroepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Op deze peutergroepen hebben we ook plaats voor kinderen met een VVE-indicatie.

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Onze buitenschoolse opvang De Acrobaat is er voor kinderen van 4 tot 8 jaar en bestaat uit 1 onderbouwgroep, 1 onderbouwgroep sport en spel en een bovenbouwgroep sport en spel.

Kinderopvang De Harlekijn is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Openingstijden

Kinderdagopvang (KDV)
Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur

Peutergroep
De peutergroep is geopend van maandagochtend tot en met vrijdagochtend: 8.30 tot 12.00 uur. In de schoolvakanties is de peutergroep gesloten. Tussen 8.15 en 8.30 uur kunt u uw kind brengen op de peutergroep. Van 11.40 tot 12.00 uur kunt u uw kind weer ophalen. Wanneer uw kind door een ander opgehaald wordt dient u dit vooraf te melden aan de leiding.

Buitenschoolse Opvang (BSO)
De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur. Op woensdag en vrijdag is de BSO geopend van 12.00 tot 18.00 uur. In de schoolvakanties en bij extra vrije dagen van school op de betreffende dagen zal er gezorgd worden voor hele dagen opvang. De openingstijden zijn dan van 8.00 tot en met 18.00 uur.

Wilt u gebruik maken van extra opvang, dan dient u dit van tevoren op te geven. U krijgt hierover een email met daarin de uiterste datum waarvoor u kunt reageren. Uw aanvraag wordt verwerkt en zonder tegenbericht is de aanvraag akkoord. Lukt het niet dan krijgt u hierover bericht van ons.

Share This