'De Harlekijn geeft extra kleur
aan het leven van kinderen!'

Pedagogische kwaliteit

Kinderopvang De Harlekijn biedt meer dan alleen maar opvang. Iedere dag dragen wij bij aan de ontwikkeling van een kind. Naast de thuisomgeving is er nu ook de opvang: hun tweede thuis. De wereld van je kind groter wordt en onze pedagogisch medewerkers spelen een grote rol in de ontwikkeling en opvoeding.

Ieder kind is uniek en daarom is het belangrijk elk kind goed te leren kennen. Onze pedagogisch medewerkers kijken, luisteren en indien nodig geven zij net dat beetje extra zorg. Het steuntje in de rug wanneer het niet vanzelf gaat.

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid bestaat uit vier aandachtsgebieden:

  • geborgenheid en veiligheid;
  • persoonlijke ontwikkeling;
  • sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • normen en waarden.

Deze aandachtspunten staan centraal en vind je in onze volgende beleidsstukken:

Kwaliteit

In 2018 is de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) ingegaan. De Harlekijn besteedt veel aandacht aan de pedagogische kwaliteit door jaarlijkse (bij)scholing van pedagogisch medewerkers, de inzet van een pedagogisch coach, samenwerking met kernpartners en een betrokken bestuur en oudercommissie. Hiermee stimuleren wij de ontwikkeling- en participatiemogelijkheden van kinderen, ouders en medewerkers in de samenleving.
Daarnaast vind je hier onze Algemene Voorwaarden voor kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Pedagogisch coach

Op De Harlekijn is een pedagogisch coach aanwezig. De coach is een sparringpartner voor de pedagogisch medewerkers bij vragen op het gebied van ontwikkeling en opvoeding.
Daarnaast traint en begeleidt zij medewerkers bij bijvoorbeeld oudergesprekken, opvoedvragen of de inrichting van een ruimte.
Ook geeft de coach advies en ondersteuning bij de aanpak, onder andere door middel van beeldcoaching. Beeldcoaching zorgt voor zelfreflectie, verbetering van de interactievaardigheden en versterking van kwaliteit.

Ook geeft de coach advies en ondersteuning bij de omgang met kinderen op de groep en denkt zij mee bij vragen over de bijvoorbeeld de ontwikkeling of het gedrag en aanpak van kinderen. Meer informatie hierover vind je in de pedagogisch beleidsstukken.

Ten slotte begeleidt de coach de pedagogisch medewerkers in het VVE-programma.

Volgens de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit kinderopvang) moeten kinderopvangorganisaties sinds 2019 zowel een pedagogisch beleidsmedewerker als een pedagogisch coach in huis hebben. Bij kinderopvang De Harlekijn is ervoor gekozen beide functies te combineren. De verantwoording inzet van deze pedagogisch coach/beleidsmedewerker vind je in dit document:

Inzet ped coach-beleidsmedewerker De Harlekijn 2024

“Je kunt een kind proberen iets te leren, maar als je zijn nieuwsgierigheid leert prikkelen, zal het zijn leven lang blijven leren.”

Annemieke – Pedagogisch coach

Share This