Spelenderwijs leren

Sociale Vaardigheidstraining

Peutergroepen ‘De Speeldoos’ en ‘Nijn’

Stichting De Harlekijn heeft twee peutergroepen: ‘De Speeldoos’ en ‘Nijn’. Van maandag- tot en met vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar van harte welkom op onze peutergroep.

Liefde, warmte en respect zijn de belangrijkste aspecten die wij willen uitdragen in ons werk met kinderen. Wij streven ernaar om bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen, die hun eigen talenten kunnen onderkennen en benutten.

Groepssamenstelling
Met twee peutergroepen hebben we elke werkdag ruimte voor 32 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In elke groep kunnen we 16 kinderen plaatsen. De groepen worden begeleid door twee pedagogisch medewerkers die tevens in bezig zijn van een certificering VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).  Om de continuïteit te waarborgen hebben wij twee vaste gezichten op de groep.  Ook beschikken wij over vaste invalkrachten. Zodat bij ziekte of verlof van de vaste leiding er ook een bekend gezicht op de groep staat.

Spelenderwijs leren
Op de peutergroepen werken wij met het voor- en vroegschoolse taalprogramma ‘Uk en Puk’. Dit programma laat peuters spelenderwijs leren en zelf ontdekkingen doen. Daarnaast stimuleert het de taalontwikkeling en richt zich daarnaast op de sociaal-communicatieve vaardigheden. Uk en Puk is ook een eerste oriëntatie op rekenen en uitdagend voor taalvaardige kinderen. Het programma stelt interactief, betekenisvol en actief leren voorop.

Meer weten over taalprogramma ‘Uk en Puk’? Neem contact met ons op.

Het hele jaar door wordt er met verschillende thema’s gewerkt. In samenwerking met de bibliotheek worden er bij de thema’s boeken en andere extra materialen aangereikt. Bij alle thema’s doet ‘Uk en Puk’uiteraard actief mee. Via onze website houden wij u op de hoogte van de thema’s. Bij de verschillende thema`s wordt ook vaak een ouderblad meegegeven, met activiteiten die u thuis met uw kind kunt doen betreffende het thema. Ook hebben wij een logeer Puk (pop). Deze mag bij ieder kind een keertje gaan logeren.

Sociale Vaardigheidstraining
Voor de kinderen van de peutergroep vanaf 3 jaar hebben we een training Sociale Vaardigheid: ‘Hé, luister eens’. Tijdens deze training worden vijf thema’s behandeld: kennismaken, elkaar aankijken, luisteren naar elkaar, elkaar begrijpen en over gevoelens praten.

Met deze training worden kinderen sociaal vaardiger en vergroten hun weerbaarheid en zelfvertrouwen. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten en er komen verschillende werkvormen aan bod, zoals liedjes, spelletjes rollenspel en poppenkast. De kinderen krijgen af en toe een kleine huiswerkopdracht mee, zoals bijvoorbeeld een liedje, zodat ouders er ook thuis op in kunnen spelen. Trainingen worden gegeven door Jacqueline Vuister, Kindertherapeut bij Villa Kakelbont Amerongen.


 

Share This