De zomer staat voor de deur! Ook op onze kinderopvang genieten we van het heerlijke weer en hebben we voor de kinderen leuke buiten- en binnenactiviteiten georganiseerd. Samen op avontuur gaan en uitdaging in spel, we zien het meestal als natuurlijk en vanzelfsprekend. Maar hoe vaak roepen we als ouders en medewerkers ‘Pas op, kijk uit?’ En is het wel goed voor de ontwikkeling van een kind als we alle risico’s proberen te beperken? In onze nieuwsbrief lees je meer over risicovol spelen.

Verder in deze nieuwsbrief:

  • Kwaliteit kinderopvang de Harlekijn
  • Oudercommissie, denk jij met ons mee?
  • Maak kennis met de jeugdverpleegkundige GGD
  • De Harlekijn in de media
  • Weetjes en vacatures
  • Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt
  • Kinderopvangtoeslag: reageer altijd op de brief van Dienst Toeslagen
  • Een terugblik en onze agenda

Veel leesplezier en een hele fijne zomer gewenst!

Nieuwsbrief kinderopvang De Harlekijn

Share This