Tarieven BSO

Er zijn verschillende soorten contracten mogelijk voor buitenschoolse opvang. Hieronder vindt u per school de mogelijkheden.

De tarieven voor 2019 zijn als volgt:

  • BSO zonder vakantieopvang: € 6,95 per uur
  • BSO met 9 weken vakantieopvang: € 6,75 per uur

Flexibele opvang
Alle extra af te nemen opvanguren BSO vallen onder flexibele opvang. Het gaat dus om alle uren die buiten de reguliere contracturen worden afgenomen.

Uurtarief: € 8,55

Incidentele opvang
Hieronder valt ook de incidentele opvang, indien u bijvoorbeeld alleen opvang tijdens de vakantie- en of studiedagen wenst. Deze opvangt dient u tenminste 14 dagen van tevoren aan te vragen en is afhankelijk van de bezetting van de groep. Bij verhindering ontvangen wij tenminste 48 uur van tevoren een bericht anders worden deze uren alsnog in rekening gebracht.

Uurtarief: € 8,55

Bereken uw netto kosten
Alle prijzen zijn bruto prijzen. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks gefactureerd. Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW-heffing. Er vindt geen verrekening plaats van dagen of dagdelen indien uw kind ‘De Harlekijn’ niet kan bezoeken, bijvoorbeeld door ziekte, vakantie, erkende feestdagen en studiedagen. Om uw netto prijs te berekenen ga naar: www.toeslagen.nl.

Betaling bij voorkeur door middel van automatische incasso, welke rond de 20ste van de maand zal worden geïncasseerd. Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht en dient de factuur voor de 20ste van de maand betaald te zijn. Per maand ontvangt u een factuur met daarop de werkelijke contracturen van de betreffende maand.

Ons LKR nummer voor de buitenschoolse opvang is 693979239.  

Stichting Kinderopvang De Harlekijn vraagt haar klanten de betalingen via automatische incasso te voldoen: het factuurbedrag wordt maandelijks afgeschreven. Als we twee maanden achtereen het maandbedrag niet hebben kunnen incasseren, dan zijn wij genoodzaakt om het contract tussen de klant en De Harlekijn te ontbinden.

 

Share This