'De Harlekijn geeft extra kleur
aan het leven van kinderen!'

Tarieven buitenschoolse opvang

Tarieven bso De Harlekijn

Kinderopvangtoeslag

De uurtarieven waarover de Belastingdienst maximaal kinderopvangtoeslag voor de buitenschoolse opvang verstrekt wordt jaarlijks bijgesteld. In 2021 was het maximum te vergoeden uurprijs voor de kinderopvangtoeslag €  7,27 en in 2022 is dit € 7,31.

Belastingdienst

Het is belangrijk om op tijd de nieuwe tarieven door te geven aan de Belastingdienst. De nieuwe tarieven heb je nodig voor het aanvragen van de toeslag buitenschoolse opvang. Deze toeslag is aan te vragen via www.toeslagen.nl. Het benodigde registratienummer van buitenschoolse opvang De Acrobaat locatie De Harlekijn / De Binder is 693979239. Het registratienummer van buitenschoolse opvang sportlocatie HDS is 118967848.

Share This