'De Harlekijn geeft extra kleur
aan het leven van kinderen!'

Tarieven kinderdagverblijf

Tarieven kdv De Harlekijn

Kinderopvangtoeslag

De uurtarieven waarover de Belastingdienst maximaal kinderopvangtoeslag voor het kinderdagverblijf verstrekt wordt jaarlijks bijgesteld. In 2021 was het maximum te vergoeden uurprijs voor de kinderopvangtoeslag €  8,46, in 2022 is dit € 8,50

 

Belastingdienst

Het is belangrijk om op tijd de nieuwe tarieven door te geven aan de Belastingdienst. De nieuwe tarieven heb je nodig voor het aanvragen van de toeslag kinderopvang. Deze toeslag is aan te vragen via www.toeslagen.nl. Het benodigde registratienummer van de Harlekijn is 829968040.

Share This