Tarieven en openingstijden kinderopvang 2019

Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met donderdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op vrijdag zijn wij geopend vanaf 7.30 uur en sluiten wij om 18.30 uur.

Tarieven 2019
KDV regulier € 7,20 per uur
KDV flexibel en halve dagen € 8,55 per uur

Hele dagen per week (10 uur per dag – van 08.00 tot 18.00 uur): uurtarief € 7,20. U heeft de mogelijkheid om uw kind al om 07.30 uur te brengen en/of om uiterlijk 18.30 uur op te halen. Dit half uur brengen wij dan extra in rekening.

 dagen:
1
2
3
4
5
prijs per maand
€ 311,98
€ 624,02
€ 936,00
€ 1247,98
€ 1560,02
uren per maand
43,33
86,67
130,00
173,33
216,67

 

Halve dagen per week (5 uur per dag) + verlengde uren: uurtarief € 8,55
 dagen:
1 dagdeel
2 dagdelen
prijs per maand
€ 185,28
€ 370,47
uren per maand
21,67
43,33

De facturen worden begin van de maand verstuurd. Betaling bij voorkeur door middel van automatische incasso, welke rond de 20ste  van de maand zal worden geïncasseerd. Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso, wordt er € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht en dient de factuur voor de 20ste van de maand betaald te zijn.

Incidentele opvang
Voor incidentele opvang kunt u op De Harlekijn terecht. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de groepsgrootte en samenstelling op de gewenste dag.  De kosten voor deze incidentele opvang worden op de maandnota extra gefactureerd. Heeft u automatische incasso? Dan worden de extra uren hierop geïncasseerd. Wanneer u geen automatische machtiging heeft ingevuld, dan krijgt u een factuur op rekening en brengen wij per factuur € 2,50 administratiekosten in rekening. Bij verhindering dient u tenminste 48 uur van tevoren ons te berichten. Anders worden deze uren alsnog in rekening gebracht.

Uurtarief: € 8,55 per uur

Flexibele opvang
Voor flexibele opvang kunt u bij De Harlekijn terecht. Flexibele opvang geldt wanneer u geen gebruik maakt van vaste dagen. U dient dan minimaal twee weken van te voren aan te geven wanneer u plaats nodig heeft en wij gaan dan kijken of we dit in kunnen plannen. Wanneer u een opgegeven dag toch niet nodig blijkt te hebben, dient u dit 48 uur van te voren door te geven. Wanneer dit niet wordt doorgegeven, dan worden deze uren in rekening gebracht. Alle uren die buiten de normale contracturen worden afgenomen vallen in het flexibele tarief.

Uurtarief: € 8,55 per uur

Ons LKR nummer van het kinderdagverblijf is 829968040.

Stichting Kinderopvang De Harlekijn vraagt haar klanten de betalingen via automatische incasso te voldoen: het factuurbedrag wordt maandelijks afgeschreven. Als we na twee maanden het maandbedrag niet hebben kunnen incasseren ofwel het bedrag niet hebben ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt om het contract tussen de klant en De Harlekijn te ontbinden.

 

 

Share This