Tarieven, tijden en indeling

De ochtendindeling van de peutergroep ziet er als volgt uit:

Tijd Activiteit
8.15 – 8.30 uur Brengen van peuters en papa of mama uitzwaaien | Vrij spel
9.00 – 9.15 uur Samen opruimen | In de kring zitten | Liedjes zingen | Namenrondje | Vertelronde | Voorbereiding/inleiding thema
9:15 – 10:30 uur In twee groepjes wordt het themawerkje gemaakt | Spelen en voorlezen
10:30 – 11.00  uur Tijd voor eten & drinken | Themagericht voorlezen | Liedjes zingen | Spelletjes
11:00 – 11.45 uur Vrij spelen (spelen in lokaal, speelhal, buiten of beweegactiviteiten
11:45 – 12:00 uur Papa of mama komt ons ophalen.

De peutergroep is iedere ochtend geopend van 8.30 tot 12.00 uur. In de schoolvakanties is de peutergroep gesloten. Tussen 8.15 en 8.30 uur kunt u uw kind brengen op de peutergroep. Van 11.40 tot 12.00 uur kunt u uw kind weer ophalen. Wanneer uw kind door een ander opgehaald wordt dient u dit vooraf te melden aan de leiding.

Kosten peutergroep
Onze peutergroep is voor peuters van 2 tot 4 jaar. De kosten bedragen € 71.50 per maand voor één dagdeel per week. Voor twee ochtenden per week wordt het maandbedrag € 143,00. Er worden 11 maanden per jaar gefactureerd. In de zomerperiode ontvangt u één maand geen factuur. Alle schoolvakanties zijn wij gesloten. Wij houden daarbij de vakanties aan van de basisscholen in Leersum. Verder heeft u een opzegtermijn van 1 maand.

Soms is de peutergroep gesloten in verband met een studiedag. Wij zullen u  vroeg genoeg laten weten wanneer dit zich voordoet.

Stichting Kinderopvang De Harlekijn vraagt haar klanten de betalingen via automatische incasso te voldoen: het factuurbedrag wordt maandelijks afgeschreven. Als we na twee maanden het maandbedrag niet hebben kunnen incasseren ofwel het bedrag niet hebben ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt om het contract tussen de klant en De Harlekijn te ontbinden.

Wilt u uw peuter bij ons inschrijven of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Share This