'De Harlekijn geeft extra kleur
aan het leven van kinderen!'

Team De Harlekijn

Op De Harlekijn werken ruim 20 pedagogisch medewerkers. Samen met het management, de pedagogisch coach, administratief medewerkers en stagiaires vormen zij een enthousiast en deskundig team.

Scholing medewerkers

Onze pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerd volgens de wet IKK en cao Kinderopvang. Daarnaast hebben de medewerkers een basistraining kinder-EHBO en een aantal van hen heeft de cursus BHV (bedrijfshulpverlener) afgerond. De Harlekijn heeft (talent)ontwikkeling hoog in het vaandel staat en dit betekent dat er ieder jaar geïnvesteerd wordt in scholing.

De pedagogisch medewerkers die op de VVE-peutergroep werken hebben de VVE-cursus gevolgd en zijn hierdoor getraind in het werken met de VVE-methode Uk & Puk. De training is afgerond met een certificaat.

Stagiaires

 De Harlekijn is een erkend leerbedrijf en dit betekent dat we met stagiaires werken. Hij of zij biedt ondersteuning op de groepen en doet onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers mee aan alle onderdelen van ons programma. Onder vastgestelde voorwaarden uit de cao Kinderopvang kan een stagiaire incidenteel zelfstandig worden ingezet naast een gediplomeerd pedagogisch medewerker.

Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers hebben een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang.

Share This