Veelgestelde vragen

Bereikbaarheid administratie
Onze administratie is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00-13.00. Per mail via administratie@kdvdeharlekijn.nl. Uiterlijk binnen drie werkdagen reageren wij op de mail.

 

Zijn luiers en voeding in het uurtarief meegenomen?
Voeding en luiers zijn bij het kinderdagverblijf bij de prijs inbegrepen. Op peutergroep de Speeldoos nemen kinderen zelf hun eten, drinken en luiers mee.

 

Studie- en vakantiedagen bij buitenschoolse opvang
Bij de BSO is tijdens studie- en vakantiedagen voeding ook bij de prijs inbegrepen. Alleen heel speciale dieetvoeding dient zelf meegenomen te worden. Als een kind een speciaal dieet volgt, dan houden wij daar uiteraard, binnen de mogelijkheden van de buitenschoolse opvang, rekening mee. Kinderen moeten voor studie-vakantiedagen bij de buitenschoolse apart opgegeven worden. Vanuit de administratie wordt hier een mail voor verzonden naar de ouders.

 

Stroomt mijn kind automatisch door van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang?
Nee, kinderen worden niet automatisch doorgeplaatst van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang. Je moet je kind opgeven voor de buitenschoolse opvang. Ons advies is dit te doen rond de 3e verjaardag van je kind. Opgeven kan via het inschrijfformulier op de website of via een mail naar onze administratie. Geef je je kind niet tijdig op voor de buitenschoolse opvang dan kan het voorkomen dat we geen plek hebben op de gewenste dagen.

 

Is de opvang van de Harlekijn het hele jaar open?
Ja, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn het hele jaar open. Alleen op algemene feestdagen zijn wij gesloten. Twee keer per jaar is de opvang gesloten i.v.m. een studiedag van onze medewerkers. Deze sluitingsdagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt.

Onze peutergroep de Speeldoos is tijden de schoolvakanties wel gesloten. Wij volgen hierbij hetzelfde vakantierooster als de scholen in Leersum.

 

Zitten alle vakanties in het opvangcontract?
Het contract wat we afsluiten voor het kinderdagverblijf is voor 52 weken. Bij de buitenschoolse opvang kan er gekozen worden voor een contract inclusief 9 weken vakantie of een contract exclusief vakantie.

 

Kan ik een extra opvangdag aanvragen voor mijn kind?
Ja, dit kan. Je kunt een aanvraag indienen via het ouderportaal van Kidsadmin. De aanvraag wordt eerst met de groep bekeken. Afhankelijk van de ruimte op de groep kan een extra opvang dag wel of niet doorgaan. Kosteloos annuleren van een bevestigde extra dag kan tot twee dagen voorafgaande aan de extra dag. Afgenomen extra opvang wordt na afname via de eerstvolgende facturering in rekening gebracht.

 

Kan ik vaste opvangdagen ruilen voor een andere dag?
Ja, dit kan. Wij bieden het ruilen van dagen aan als een service en hierdoor hebben we geen limiet aan hoe vaak je een ruiling kunt aanvragen. Is er plek op de eigen groep dan zullen wij de ruilaanvraag honoreren.

Voorwaarden ruiling

  • Vakantiedagen, ziektedagen, nationale feestdagen (tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, Koningsdag, 5 mei (eens per vijf jaar), eerste kerstdag, tweede kerstdag). De dag na Hemelvaart en twee dagen in het jaar waarop we gesloten zijn i.v.m. studiedag voor de medewerkers kunnen niet worden geruild.
  • Ruilen van opvangdagen waarop je kind afwezig is, kan alleen binnen een termijn van 10 werkdagen. Dit betekent binnen 10 werkdagen voor en 10 werkdagen na de te ruilen dag.
  • Aan ruilen zijn geen kosten verbonden.
  • Je kunt BSO schooldagen alleen ruilen naar BSO op andere schooldagen. Mocht het op een studiedag vallen dan komen de extra uren ten laste van het vakantiebudget.
  • Afhankelijk van de groepsgrootte en groepssamenstelling word je ruiling geaccordeerd.
  • Als er een dag geruild of afgemeld is en je wil dit terugdraaien dan kan het voorkomen dat dit niet meer mogelijk is. De vrijgekomen dag kan immers inmiddels aan een ander kind zijn toegezegd voor ruilen of extra opvang.
  • De ruildag vraag je aan via  het ouderportaal van Kidsadmin.

Een ruil- of extra dag verzoek welke al binnen drie dagen nodig is (bijvoorbeeld maandag heb je een verzoek voor woensdag dezelfde week)? Dan wil je uiteraard extra snel antwoord. Neem hiervoor contact op met een medewerkers van je groep. Op die manier kunnen zij je snel informeren over de mogelijkheden.

 

Is ruilen altijd mogelijk?
Ruilen en/of extra opvang is een service die wij bieden. Wij doen ons uiterste best om met u mee te denken en naar de mogelijkheden te kijken voor extra opvang en/of ruiling. De mogelijkheden bij het kinderdagverblijf zijn vanwege de volle kindbezetting zeer beperkt. Extra opvang en/of ruiling op een andere KDV groep heeft vanwege stabiliteit, veiligheid en vaste gezichten criteria niet onze voorkeur. Ruilverzoeken en/of verzoeken voor extra opvang in de vakantieperiodes worden niet gehonoreerd, een enkele uitzondering daargelaten.

Bij de BSO is vanwege andere wet- en regelgeving extra opvang/ruiling, ook in vakanties, vaak wel mogelijk.

 

Kan ik mijn ruildag annuleren?
Annuleren van een toegezegde ruildag kan; het liefst horen wij dit tot zo snel mogelijk voor de oorspronkelijke opvangdatum. Het kan echter zijn dat terugdraaien niet meer mogelijk is, doordat de vrijgekomen plaats voor een ander kindje is gereserveerd.

 

Kan ik een afwezig gemelde dag nog als ruildag opgeven?
Een dag die je in de toekomst afwezig gemeld hebt, kun je alsnog als ruildag opgeven. Wanneer een afwezige dag in het verleden ligt, kan deze niet meer geruild worden.

 

Waarom moet ik mijn kind afmelden?
Wij rekenen erop dat je kind komt op de afgesproken dagen. Het is prettig als we weten dat uw kind een dag niet naar de opvang komt. Op die manier kan een andere ouder die opvang nodig heeft, gebruik maken van de ontstane ruimte op de groep.

 

Verzekering
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind tijdens het verblijf op de locaties. We raden u dan ook aan een eigen WA-verzekering voor uw kind af te sluiten.

 

Kan ik geld terugontvangen als de opvangdag van mijn kind op een feestdag valt?
De uren van de feestdagen zijn bij kinderopvang de Harlekijn mee berekend in het uurtarief. Voor ons lopen de belangrijkste kosten door tijdens de feestdagen. Medewerkers hebben recht op doorbetaling van salaris tijdens deze feestdagen. Zouden we de feestdagen uit de berekeningen halen van het uurtarief dan zal het uurtarief, en dus de kosten van de kinderopvang stijgen.

 

Dit is kinderdagverblijf De Harlekijn

Kleinschalig en betrokken

Vaste medewerkers op de groepen

Een pedagogisch coach op locatie

Verse voeding en elke dag beweging

Ook voor kinderen die extra zorg nodig hebben

Nauwe samenwerking met Leersumse scholen

Share This