Veelgestelde vragen

Bereikbaarheid administratie
Onze administratie is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00-13.00. Per mail via administratie@kdvdeharlekijn.nl. Uiterlijk binnen drie werkdagen reageren wij op de mail.

 

Zijn luiers en voeding in het uurtarief meegenomen?
Voeding en luiers zijn bij het kinderdagverblijf bij de prijs inbegrepen. Op peutergroep de Speeldoos nemen kinderen zelf hun eten, drinken en luiers mee.

 

Studie- en vakantiedagen bij buitenschoolse opvang
Bij de BSO is tijdens studie- en vakantiedagen voeding ook bij de prijs inbegrepen. Alleen heel speciale dieetvoeding dient zelf meegenomen te worden. Als een kind een speciaal dieet volgt, dan houden wij daar uiteraard, binnen de mogelijkheden van de buitenschoolse opvang, rekening mee. Kinderen moeten voor studie-vakantiedagen bij de buitenschoolse apart opgegeven worden. Vanuit de administratie wordt hier een mail voor verzonden naar de ouders.

 

Stroomt mijn kind automatisch door van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang?
Nee, kinderen worden niet automatisch doorgeplaatst van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang. Je moet je kind opgeven voor de buitenschoolse opvang. Ons advies is dit te doen rond de 3e verjaardag van je kind. Opgeven kan via het inschrijfformulier op de website of via een mail naar onze administratie. Geef je je kind niet tijdig op voor de buitenschoolse opvang dan kan het voorkomen dat we geen plek hebben op de gewenste dagen.

 

Is de opvang van de Harlekijn het hele jaar open?
Ja, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn het hele jaar open. Alleen op algemene feestdagen zijn wij gesloten. Twee keer per jaar is de opvang gesloten i.v.m. een studiedag van onze medewerkers. Deze sluitingsdagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt.

Onze peutergroep de Speeldoos is tijden de schoolvakanties wel gesloten. Wij volgen hierbij hetzelfde vakantierooster als de scholen in Leersum.

 

Zitten alle vakanties in het opvangcontract?
Het contract wat we afsluiten voor het kinderdagverblijf is voor 52 weken. Bij de buitenschoolse opvang kan er gekozen worden voor een contract inclusief 9 weken vakantie of een contract exclusief vakantie.

 

Kan ik een extra opvangdag aanvragen voor mijn kind?
Ja dit kan. Je kunt een aanvraag indienen via administatie@kdvdeharlekijn.nl . De aanvraag wordt eerst met de groep bekeken. Afhankelijk van de ruimte op de groep kan een extra opvang dag wel of niet doorgaan. Kosteloos annuleren van een bevestigde extra dag kan tot twee dagen voorafgaande aan de extra dag. Afgenomen extra opvang wordt na afname via de eerstvolgende facturering in rekening gebracht.

 

Kan ik vaste opvangdagen ruilen voor een andere dag?
Ja dit kan. Wij bieden het ruilen van dagen aan als een service, hierdoor hebben we geen limiet aan hoe vaak je een ruiling kan aanvragen. Is er plek dan zullen wij de ruilaanvraag honoreren.

Uitgangspunten aanvragen ruildag:

  • Een ruildag is aan te vragen en in te zetten zes weken voor tot zes weken na de oorspronkelijke dag.
  • De ruildag vraag je aan via administratie@kdvdeharlekijn.nl
  • Maximaal drie weken voor de gewenste ruildag hoor je of deze gehonoreerd kan worden.
  • Ruilen kan alleen worden goedgekeurd als er ruimte is op de groep.
  • Ruilen kan binnen dezelfde opvangsoort. Ruilen van een feestdag naar een andere dag is helaas niet mogelijk.

Heeft u een ruil- of extra dag verzoek, welke al binnen drie dagen nodig is (bijvoorbeeld maandag heeft u een verzoek voor woensdag dezelfde week), dan wilt u uiteraard extra snel antwoord. Neem hiervoor contact op met een medewerkers van je groep. Op die manier kunnen zij je snel informeren over de mogelijkheden.

 

Is ruilen altijd mogelijk?
Het ruilen van dagen is een service die wij aanbieden voor onze klanten. Ruilen is echter alleen mogelijk als er ruimte is op de groep. Het kan zijn dat wij de aanvraag niet kunnen honoreren. De aanvraag zal met de groep worden bekeken en van onze administratie krijg je bericht of een aanvraag gehonoreerd kan worden of niet.

 

Kan ik mijn ruildag annuleren?
Annuleren van een toegezegde ruildag kan, het liefst horen wij dit tot zo snel mogelijk voor de oorspronkelijke dag. Op die manier kan een andere ouder die opvang nodig heeft, gebruik maken van de ontstane ruimte op de groep.

 

Kan ik een afwezig gemelde dag nog als ruildag opgeven?
Een dag die je in de toekomst afwezig gemeld hebt, kun je alsnog als ruildag opgeven. Wanneer een afwezige dag in het verleden ligt, kan deze niet meer geruild worden.

 

Waarom moet ik mijn kind afmelden?
Wij rekenen erop dat je kind komt op de afgesproken dagen. Het is prettig als we weten dat uw kind een dag niet naar de opvang komt. Op die manier kan een andere ouder die opvang nodig heeft, gebruik maken van de ontstane ruimte op de groep.

 

Verzekering
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind tijdens het verblijf op de locaties. We raden u dan ook aan een eigen WA-verzekering voor uw kind af te sluiten.

 

Kan ik geld terugontvangen als de opvangdag van mijn kind op een feestdag valt?
De uren van de feestdagen zijn bij kinderopvang de Harlekijn mee berekend in het uurtarief. Voor ons lopen de belangrijkste kosten door tijdens de feestdagen. Medewerkers hebben recht op doorbetaling van salaris tijdens deze feestdagen. Zouden we de feestdagen uit de berekeningen halen van het uurtarief dan zal het uurtarief, en dus de kosten van de kinderopvang stijgen.


Dit is kinderdagverblijf De Harlekijn

Kleinschalig en betrokken

Vaste medewerkers op de groepen

Een pedagogisch coach op locatie

Verse voeding en elke dag beweging

Ook voor kinderen die extra zorg nodig hebben

Nauwe samenwerking met Leersumse scholen

Share This