Voedingsbeleid 

Kinderen zijn aan onze zorgen toevertrouwd. Gezonde voeding is van groot belang voor zowel de fysieke als de verstandelijke ontwikkeling van kinderen. Het is de brandstof en energieleverancier voor onze dagelijkse activiteiten. Kinderen die gezond eten en genoeg bewegen zitten lekkerder in hun vel, kunnen zich beter concentreren en hebben minder kans op overgewicht. Bij de verzorging en opvoeding hoort ook het stuimuleren van bewust gezond eetgedrag. De Harlekijn ziet het daarom als haar taak om hieraan een bijdrage te leveren. We werken met een (vernieuwd) voedingsbeleid. In het voedingsbeleid staat beschreven wat de visie is op  voeding van kinderopvang De Harlekijn en hoe deze visie zich vertaalt in de praktijk op het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang. Het voedingsbeleid is bedoeld als richtlijn en vraagt van pedagogisch medewerkers om zelfstandig te (blijven) nadenken.

Onderstaand in het kort de pedagogische uitgangspunten van het voedingsbeleid, deze worden in het voedingsbeleid verder inhoudelijk uitgewerkt.

Kinderen emotionele en fysieke veiligheid bieden

Het eetmoment is zoveel mogelijk een positieve, plezierige activiteit en een vast en vertrouwd onderdeel van het gehanteerde dagritme. We gaan veilig om met voedsel. Kinderen worden nooit gedwongen om voedsel te nuttigen. Wel worden ze gestimuleerd om (nieuw) voedsel uit te proberen, te proeven (of bijvoorbeeld te ruiken/voelen/bekijken) en zijn daarbij gericht op (het stimuleren van) een volgende stap in de ontwikkeling.

 

De persoonlijke vaardigheden van kinderen stimuleren

Kinderen hebben gezonde voeding nodig om te groeien, te ontdekken en te leren; kortom om zich gezond te ontwikkelen. Het eetmoment biedt talrijke leermomenten. Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol door het creëren van oefenmomenten en het stimuleren van de zelfstandigheid. Kinderen krijgen -binnen redelijke grenzen- de ruimte om hun eigen smaak en eetgewoontes te ontwikkelen. Iedere ontwikkelingsfase vraagt andere voeding en andere eetgewoonten.

 

Mogelijkheden tot ontwikkelen van sociale vaardigheden

 Eten is een moment van samenzijn en biedt ook op dit vlak talrijke mogelijkheden en leermomenten. Het eetmoment is zoveel mogelijk een positieve, plezierige activiteit; een moment dat uitnodigt tot onderling contact. Het is leerzaam en leuk voor de kinderen om op de kinderopvang te helpen. Door samen te koken maken kinderen kennis met verschillende smaken en geuren en leren te experimenteren met verschillende ingrediënten, terwijl ze een lekker en gezond gerecht klaarmaken. Spelenderwijs leren ze wat goede voeding is en waar het voedsel vandaan komt. Wat ze zelf mee hebben bereid, zullen zij ook gemakkelijker zelf proeven.

 

Kinderen kennis laten maken met normen en waarden.

We gaan duurzaam om met voedsel en willen een voorbeeld voor de kinderen zijn t.a.v. gezond gedrag. Voor gewoonten geldt: jong geleerd is oud gedaan. Kinderen kijken hoe je iets doet en wat je doet; wat je eet en hoeveel je beweegt en zij imiteren dit. Daarom is het in de opvoeding belangrijk om het goede voorbeeld te geven en zelf als medewerkers ook gezond mee te eten. Wij betrekken ouders bij het gezond gedrag van hun kinderen. Inbreng van ouders is welkom! Bij bijzondere activiteiten/ op bijzondere dagen kunnen we bijvoorbeeld ouders en kinderen uitnodigen om iets gezonds lekkers mee te brengen, zodat kinderen hiermee kennis kunnen maken.

Het voedingsbeleid van kinderopvand De Harlekijn vindt u hier: Voedingsbeleid De Harlekijn

 

Dit is kinderdagverblijf De Harlekijn

Kleinschalig en betrokken

Vaste medewerkers op de groepen

Een pedagogisch coach op locatie

Verse voeding en elke dag beweging

Ook voor kinderen die extra zorg nodig hebben

Nauwe samenwerking met Leersumse scholen

Share This